top of page
Tarjoamme sukellustyöt kokonaisvaltaisesti kuntoarviotutkimuksista kuvauksiin ja rakenteiden korjauksiin saakka. Palvelemme rakentajia ja rakennuttajia kautta Suomen ympäri vuoden!
Kehittyneet työmenetelmät
ja osaavat tekijät

Sukellustyöt vaativat erikoisammattitaitoa ja -kalustoa. Pitkä ja monipuolinen kokemus on tuonut yritykseemme arvokasta tietämystä, sillä monet työskentelymenetelmät ovat voineet kehittyä vain käytännön kokemuksen myötä.

Noudatamme standardisoituja turvallisuus- ja ammattisukellussäännöksiä. Työturvallisuuden ja työn sujumisen kannalta sukellusryhmäämme kuuluu aina vähintään kolme henkilöä. Kokeneet sukeltajamme omaavat alalla vaadittavat pätevyydet, kuten ammattisukeltajan lupakirjan.
 

Uusinta teknologiaa

Teemme vedenalaiset työt erikoiskalustolla. Teknologia varsinkin erikoiskohteissa, kuten vedenalaisissa työkohteissa, on kehittynyt nopeasti. Työmaalla yhdistetään monenlaista tietämystä esimerkiksi laastipumpuista, injektointilaitteista, korkeapaineella tapahtuvasta vesipiikkauksesta (3000 bar), vedentiivistykseen soveltuvista hartseista sekä erikoisbetonista.


Käytössämme on Kirby Morgan SL 37 SS, SL 17B, Band Mask 18 -kypäräjärjestelmät. Hengitysilman tuottoon käytämme öljyttömiä matalapainekompressoreita. Hengitysilma syötetään Umbilical-letkustolla, joka sisältää kaapeloinnit puheyhteydelle, valolle ja videokuvalle.

 

Vedenalaisissa kuvauksissa käytössä on videokamera ja valoyksikkö. Kuvauksen yhteydessä on myös äänitysmahdollisuus ja kuvausta voidaan seurata reaaliaikaisesti tv-monitorista. Kohteet kuvataan sukeltajan kypäräkameralla tai ulkopuolisella kameralla pyydettäessä. Videokuvaan saadaan näkyviin, kellonaika, päiväys. Kuvauskohteista liitetään sukellustyöraporttiin USB-muistitikku/linkki pilvipalveluun, josta tiedoston voi tallentaa.

 • vedenalaisten betonirakenteiden syöpymäkartoitukset

 • teräsrakenteiden korroosio- ja kavitaatiokartoitukset

 • vuositarkastukset

 • turbiinitarkastukset ja välysmittaukset

 • välppien kiinnityksien ja kunnon tarkastukset

 • luukku-urien tarkastukset

 • betonivaurioiden korjaukset ja injektoinnit työkohteina mm. sillat, virtapilarit, maatuet, vesivoimalaitosten rakenteet, settipatotyöt

 • vedenalaiset muotitukset ja betonivalut

 • vedenalaiset hitsaustyöt ja polttoleikkaukset (sukeltaja luokkahitsari)

 • vedenalaisten osuuksien vesipiikkaus

 • maapatojen rakenteen lujittaminen

 • betonointi erikoislaastilla

 • putkien ja kaapeleiden upotus- ja tarkistustyöt

 • säiliöpuhdistukset sukeltamalla

 • tarkastussukellukset ja niiden raportointi; esimerkkeinä: sillat, satamat, laiturit, voimalaitokset, pumppaamot, säiliörakenteet, kaapeloinnit, putkitukset

 • väylätyöt

 • satamien vedenalaisten osien tarkistus- ja korjaustyöt

 • vedenalainen kuvaus, video/still

Määrittelemme jokaisen toimeksiannon sisällön ja rajaukset yhdessä asiakkaan kanssa. Käymme yhdessä läpi muun muassa hankkeen aikataulutuksen, työohjeistuksen ja ohjeet työraportin laatimiseksi.

Teemme injektointia korjausrakentamisen parissa työskenteleville rakennusliikkeille ja muille rakentajille. Teemme vedentiivistysinjektointeja, rakenteellisia injektointeja ja kapillaarikatkon injektointeja.
Injektointi_ConcretecOy-JLI-006.png
 • kaikkiin rakenteisiin

 • kellareihin, parkkihalleihin, väestönsuojiin, kalliotiloihin ja hissikuiluihin

 • pumppaamoihin ja betonirengaskaivoihin

 • uima-altaisiin

 • vesivoimalaitoksiin

 • vesitorneihin ja vedenpuhdistamoihin.

Vedentiivistysinjektointi

Betonirakenteiden saumojen ja halkeamien kautta kulkeva vesi aiheuttaa betoniraudoitusten korroosiota ja betonin rapautumista, jotka lyhentävät rakenteiden elinikää huomattavasti. Hyvä ja kestävä ratkaisu saadaan injektoimalla betoni siten, että vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteeseen.


Vedentiivistysinjektoinnin tarkoituksena on tehdä rakenteesta vesitiivis sekä estää suolojen, kosteuden ja muiden haittatekijöiden pääsy turmelemaan rakennetta. Vedentiivistysinjektoinnissa isot raot ja pienet halkeamat täytetään kohteen edellyttämillä massoilla, käytettävä massa riippuu kohteen ominaisuuksista ja rakenteellisista vaatimuksista.

Rakenteellinen injektointi

Betonirakenteisiin syntyy halkeamia muun muassa kutistumisen ja rasituksen myötä. Rakenteellinen injektointi liimaa halkeaman erottamat rakenteen osat yhteen. Injektointimassan kovetuttua rakenne kestää sille tulevan kuormituksen ja täyttää alkuperäiset lujuusvaatimukset. Injektoimalla voidaan myös liimata teräskappaleita kiinni betoniin erittäin tehokkaasti.

 

Rakenteellista injektointia voidaan hyödyntää monissa erilaisissa kohteissa. Siltojen, luolien, patojen, virtapilarien, maatukien, reunapalkkien, kansien, voimalaitosten, liimapuupalkkien ja rakennustyömaiden lisäksi injektointia hyödynnetään esimerkiksi teollisuudessa. Muun muassa paperiteollisuuden suuret koneet voidaan injektoida tiukasti kiinni konepetiin, mikä estää koneiden ja laitteiden värinöitä. Myös erilaiset säiliöt ja suoja-altaat voidaan injektoida tiiviiksi ja näin estää säiliön massojen pääsy ympäristöön.

Kapillaarikatko

Kapillaarikatko on menetelmä, jolla katkaistaan tiili- tai betonirakenteiden kapillaarinen veden- ja kaasujennousu. Toimenpiteen jälkeen seinät voidaan pinnoittaa. Menetelmä sopii kohteisiin, joissa halutaan estää kapillaarisen veden tai kaasujen nousu. Sitä voidaan käyttää sekä betoni- että tiilirakenteissa. Kerromme mielellämme lisää – ota yhteyttä!

Tarjoamme maa-, kallio-, pohja- ja perustusrakentamisen liittyviä ankkurointitöitä työmailla kaikkialla Suomessa. Olemme kokenut ankkurointitöiden tekijä, joka on ehtinyt palvella sekä yrityksiä että julkista sektoria jo useiden vuosien ajan. Meiltä onnistuvat myös jälkivalut juotosbetonilla – kysy lisätietoja!
Ankkurointityöt_ConcretecOy-JLI-010.jpeg

Käytämme ankkuroinneissa tankoankkureita. Käytössämme on useita hyväksi havaitsemiamme ankkureita. Valikoimaamme kuuluvat muun muassa seuraavat tuotemerkit:

 • Gewi

 • Dywidag

 • SAH

 • Ischebeck

 • Titan

Ankkurointitöiden yhteydessä teemme tarvittavat vesipainekokeet, injektoinnit ja aukiporaukset. Monipuolinen kalustomme puree tiileen, betoniin ja kallioon. Kerromme mielellämme lisää palveluistamme.

Varmista sujuvat ankkurointityöt

Ankkurointityöt vaativat sekä etukäteisvalmistelua että jälkitöitä. Me osaamme ottaa kaikki yksityiskohdat huomioon. Työn sujumisen kannalta on syytä tarkistaa:

rakennusluvat
 

 • rakenteiden kantavuus

 • rakenteiden tuennan tarve

 • kestävätkö rakenteet laitteiston painon

 • seiniin ja palkkeihin piilotettu tekniikka (LVI)

 • kohteen pölyn ja kosteuden sietokyky

 • porausreikien merkinnät

 • porausjätteiden poiskuljetus.

 

Autamme sinua mielellämme valmistautumisessa ankkurointitöihin. Palvelumme on kokonaisvaltaista ja kattaa kaiken tarpeiden ja ongelmien kartoittamisesta suunnitteluun, toteutukseen ja loppuraportointiin saakka.

Jälkivalut juotosbetonilla

Jälkivalulla voidaan kiinnittää erilaisia rakenteita toisiinsa niin, ettei rakenteiden väliin jää tyhjätiloja heikentämään rakennetta.

 • ankkurointijuotokset betoniin ja kallioon

 • pilareiden juotosvalut

 • betonirakenteiden vaurioiden korjaus (myös veden alla )

 • asennus- ja kiinnitysvalut konepetiin

 • teräs- ja betonirakenteiden välien jälkivalut
   

Дополнительная информация:

Vesa Korkiakoski
Tel. +358 400 926 769
Email: vesa.korkiakoski (a) ompgroup.fi

bottom of page