top of page

OMP-Konepaja mukana Leppikosken vesivoimalaitoksen kalatie-hankkeessaVuonna 2021 OMP-Konepaja oli mukana Fortumin Leppikosken vesivoimalaitoksen Hyrynsalmen reitille rakennettavassa kalasydän-kalatie-hankkeessa. OMP:n vastuulla hankkeessa oli mm. huoltotason rakentaminen, kulkuportaiden modifiointi, putkilinjojen perustukset sekä betonityöt.


“Hanke toteutettiin tiukalla aikataululla mutta suunnittelun ja toteutuksen kulkiessa mallikkaasti käsi kädessä saatiin projekti onnistuneesti maaliin annetussa ajassa. Kaiken kaikkiaan projekti oli mielenkiintoinen yrityksellemme”, kommentoi projektijohtaja Jani Ahola.


Kalatien tavoitteena on vahvistaa vaelluskalakantoja Oulujoessa. Leppikosken kalatien rakentamisen tarkoituksena oli erityisesti uhanalaisen järvitaimenen kannan vahvistaminen. Kalatien rakentamisen jälkeen järvitaimenilla onkin ollut hyvä mahdollisuus vaeltaa padon yläpuolisille kutualueille.


Kalasydän-kalatie on suomalainen innovaatio, joka mahdollistaa kalojen kulun vaellusesteiden yli. Kalatie asennetaan voimalaitoksen alapuoliseen alakanavaan, jossa laitteen luoma houkutusvirtaus ohjaa kalat sen suuaukolle. Kalasydän-kalatie tunnistaa järjestelmään uineet kalat tekoälyn avulla ennen kuin ne siirtyvät putkistoa pitkin padon yli.


Hyrynsalmen reitillä on tehty myös havaintoja erittäin uhanalaisesta jokihelmisimpukasta eli tuttavallisemmin raakusta jolle järvitaimen on lisääntymisen kannalta välttämätön isäntäkala. Järvitaimenen vahvistunut kanta saattaisi elvyttää myös alueen raakkukantaa.


Komentarze


bottom of page