top of page

Työnjohtaja Antti-Ville Törmikoski kertoo OMP:sta työpaikkana


OMP työllistää ammattilaisia useista eri opillisista taustoista. Monipuolinen työyhteisömme antaa parhaat edellytykset liiketoiminnan kehittämiselle. Tutustuimme yhden pitkäaikaisimman työntekijämme mietteisiin omasta työstään sekä OMP:sta työpaikkana.


Kuka olet ja millainen on työnkuvasi OMP:lla?

  • Antti-Ville Törmikoski, toimin työnjohtajana OMP-Konepajalla.

Millainen on historiasi OMP:lla? Missä kaikissa eri tehtävissä olet toiminut?

  • Tulin OMP-Konepajalle työharjoitteluun reilu kymmenen vuotta sitten ja levyseppähitsaajaksi valmistumisen jälkeen aloitin työt. Syksyllä 2019 lähdin jatkamaan opintoja Oulun Ammattikorkeakouluun. Nykyisessä tehtävässäni olen työskennellyt reilun vuoden verran.

Millaisia mahdollisuuksia OMP antaa mielestäsi työntekijöille?

  • OMP:llä on mahdollisuus monipuolisiin työtehtäviin niin konepajoilla kuin asennuksillakin.

Miten kuvailisit OMP:ia työpaikkana? Millainen työyhteisö ja -ympäristö OMP:lla mielestäsi on?

  • Minun mielestäni työyhteisö on osaava, ammattitaitoinen ja täällä on hyvä ilmapiiri.

Kuvaile vielä OMP:tä työpaikkana yhdellä lauseella.

  • Siteeraan tähän loppuun erästä vanhempaa ammattimiestä: “Kyllähän tämä kotiolot voittaa.”

Kiitos Antti-Ville haastattelusta!

Comments


bottom of page