top of page

Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti ISO EN 9001:2015, ISO EN 3834-2:2005, ISO 14001:2015 sekä ISO EN 45001:2018 laatu- ja ympäristö- ja työturvallisuusstandardien mukaisesti.
 

AAA-logo-2023-ENG.png
OMP_Group_Dun-Bradstreet-alhaisin-riskiluokka-1-logo-2024.png
LOGO_PLATINUM_TEXTRIGHT_WHITE_FI_1080x265_440255.png

Ympäristö vastuu

 

Koulutamme työntekijämme 

Koulutuksen avulla OMP:n työntekijöillä on perustiedot vastuullisuudesta alallamme. Koulutus on tärkeä askel kohti vastuullisuus tavoitteidemme saavuttamista.

Kierrätysasteemme

Ilmasto, kiertotalous ja ympäristöstä huolehtiminen ovat toimintamme kulmakiviä. Yritystoiminnan muuttaminen vähähiiliseksi on tärkein tavoitteemme.

Hiilijalanjälkilaskenta

Keräämme tietoa toiminnastamme ja pyrimme vähentämään CO2 päästöjä seuraamalla hiilijalanjälkeä vuosittain.

Käsittelemme vaarallisia aineita huolellisesti

Meillä on selkeät prosessit ja koulutus vaarallisten aineiden käsittelyyn. Vuonna 2023 ei raportoitu yhtään onnettomuutta liittyen vaarallisten aineiden käsittelyyn tai käyttöön.

Pidämme ympäristön puhtaana

Uskomme, että kaikki öljy- ja kaasuvuodot ovat vältettävissä säännönmukaisella laitehuollolla ja tarkastuksilla. Ajoneuvokalustossa suosimme sähkökäyttöisiä ajoneuvoja, mikäli se on mahdollista.

 

Sosiaalinen vastuu

 

Terveenä ja turvallisesti kotiin, joka päivä

Työntekijöidemme, aliurakoitsijoidemme ja kumppaneidemme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Olemme sitoutuneet rakentamaan monimuotoista työpaikkaa, jossa on tasapuolisia mahdollisuuksia kaikille. Työntekijöidemme koulutus ja monipuoliset työtehtävät ovat avaimia mahdollisuuksien henkilökohtaiselle kehittymiselle.


Luomme hyvinvointia töissä

Työskentelemme jatkuvasti työntekijöidemme työhyvinvoinnin ja ja tyytyväisyyden eteen. Tavoitteenamme on, että töistä johtuvat sairastumiset saadaan nollattua. OMP:n työntekijät pääsevät säännöllisiin lääkärintarkas-tuksiin ja työterveydenhuoltoon.

 

Tasavertaisuus menestyksen takana

Monimuotoisuus ja monikulttuurisuus ovat meille tärkeää ja tarjoammekin kaikille tasapuolisia mahdollisuuksia riippumatta sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, kulttuurista, uskonnosta tai taustasta.

Erilaisten mielipiteiden, taustojen, kokemusten ja näkökulmien kuunteleminen mahdollistaa entistä tehokkaamman päätöksenteon. Monimuotoinen työyhteisö on avain uusiin innovaatioihin ja kasvuun.

Toimimme miesvaltaisella alalla, mikä heijastuu OMP:n sukupuolijakaumaan. Olemme pyrkineet lisäämään sukupuolten monimuotoisuutta.

 

Koulutamme ja kehitämme työntekijöitämme

Osaamisen kehittäminen ja tiedon lisääminen luo yhteistä yrityskulttuuria ja houkuttelee rautaisia ammattilaisia meille töihin. Uskommekin, että ihmisiin sijoittamalla saamme taitavia, uskollisia ja tehokkaita työntekijöitä. 

Olemme ylpeitä vastuullisuuskoulutuksestamme, jonka avulla varmistamme, että kaikilla työntekijöillämme on perustiedot vastuullisuudesta alallamme. Koulutus onkin tärkeä askel kohti vastuullista toimintatapaa.

Hallinnollinen vastuu

Eettisen liiketoiminnan varmistaminen

Yrityksemme menestys rakentuu luottamukselle. Haluamme toimia korkeimpien eettisten standardien mukaisesti. Korkeat standardit säilyttääksemme arvioimme jatkuvasti käytäntöjämme.

 

Kattavat eettiset käytännöt

Keskitymme työssämme erityisesti korruption ja lahjusten kitkemiseen sekä reiluun kilpailuun ja toimitusketjuun. Toimimme OMP Groupin eettisten ohjeiden mukaisesti.

bottom of page